Antikhallarna i Göteborg
Startsida | Butiker | Café | Historia
Antikhandel i Göteborg
 
 

Antikhallarna - en historik 

Huset som Antikhallarna huserar i uppfördes från början på uppdrag av dåvarande Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Arkitekterna Axel och Hjalmar Kumlien ritade huset i nyrennässansstil med romerska förebilder. Banken flyttade in 1885, men huset blev inte helt klart förrän 1905. 

Antikhallarna startade sin verksamhet i huset 1 april 1975. Förslaget att göra om bankpalatset till Antikhallar kom ursprungligen från Sven Gulin. Sven Ågren från Ågrenkonsult fick uppdraget att leda arbetet med att göra om bankpalatset till Antikhallar och starta upp verksamheten.

1986 grundförstärktes fastigheten, vilket innebar att företagare temporärt fick flytta till andra lokaler under arbetet. Bl.a. genomfördes pålningar och järnbalkar lades under bärande väggar och under pelare. Grundförstärkningen var nödvändig pga sättningar i marken. Västra Hamngatan har, tillsammans med Östra Hamngatan, tidigare varit vattenfyllda vilket nog bidrog till sättningarna. Grundförstärkningsarbetet gynnades knappast av att vintern 1986 mycket kall.

2012 blev en renovering och ombyggnad av Antikhallarna klar som bl.a. innebar att Antikhallarna har fått en ny  egen ingång på hörnet Västra Hamngatan/Drottninggatan och ett nytt fräscht välbesökt Café. 


Välkomna till Antikhallarna !
                                                                                                                                      
 
 
 
 


Antikviteter

Webb från Devello Om cookies